Profilometre Ölçümleri, Analizi Raporlanması (TİO ve IRI)

KOMSA tarafından Karayolu Üstyapıları ve Havaalanı Kaplamalarının Fonksiyonel durumlarının belirlenmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında Profilometre Ölçüm Cihazı ölçümler yapılmaktadır.
 
Unsurlar:
* Ölçümler ASTM E950 – Class 1 Standardına Uygun olarak yapılır.
* Tüm veriler Gerçek Zamanlı olarak toplanır, analiz edilir ve depolanır.
* “Stop and Go” özelliği ile veriler 0-120 km/sa hız aralıklarında toplanabilir.
 
Profilometre Ölçüm Cihazı kaplamanın profilini lazer ve akselerometre sistemi ile toplayarak, IRI (International Roughness Index), Tekerlek İzinde Oturma (TİO) ve Yüzey Bozulmaları Görüntüsü ölçümleri yapmaktadır. Profilometre ölçüm cihazı ile aynı zamanda Küresel Konum (GPS), Ölçüm Hızı gibi ilave verileri de toplamaktadır
KOMSA ölçüm ve analiz ekibi Türkiye Genelinde yaklaşık 10.000 km yolda Dynatest marka Profilometre ölçüm cihazı ile ASTM E-950 standardı A Sınıf 1 ve Dünya Bankası 46 Numaralı Teknik Bildirisindeki kriterlere uygun olarak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nce kabul edilen standartlar);
 • Düzgünsüzlük (IRI),
 • Tekerlek İzinde Oturma (TİO),
 • Makro Doku,
 • Atalet Hareket Verileri (Geometrik Ölçümler),
 • Yol Yüzey Bozulma Görüntüleri
ölçümleri yapmış ve bu ölçümlerin analiz ve değerlendirmelerini tamamlamıştır.
PRO 1
PRO 2

Profilometre Ölçüm Ekipmanı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Komsa Tarafından Yapılan Profilometre Ölçümü

Profilometre ile ölçümü yapılan tüm bu kesimler için;
 • Mevcut durum belirlenmiş,
 • Geleceğe dayalı trafik projeksiyonlarına göre uygun bakım – onarım alternatifleri belirlenmiş ve
 • Bu alternatifler üzerinde Fayda/Maliyet analizi yapılarak en uygun çözüm saptanmıştır.
Bunun yanı sıra ağ düzeyinde;
 • Gelecek yapısal ve fonksiyonel durum tahminleri,
 • Bakım – onarım önceliği analizleri ve
 • Bütçe düzenlemeleri de yapılan çalışmalar arasındadır.
Yapılan ölçümler, Dünya Standartlarına ve Karayolları mevzuatlarına uygun olarak KOMSA tarafından hazırlanmış yazılımların kullanılması ile analiz edilmektedir. Analiz edilen tüm veriler KOMSA analiz mühendisleri tarafından incelenerek değerlendirilir ve Karayolları Şartnamelerine uygun raporlar hazırlanır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kullanılan analiz programları KGM için özel olarak KOMSA tarafından yapılmıştır.

Düzgünsüzlük (IRI) Değerleri

KOMSA IRI analizleri Karayolları Genel Müdürlüğü, ASTM ve AASHTO yönetmeliklerine uygun olarak, KOMSA deneyimli mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme aşamasında Profilometre Ölçüm Cihazı yol kamerası tarafından ölçüm esnasında 20 m aralıklar ile kaydedilen fotoğraflar incelenerek Düzgünsüzlük (IRI) değerleri ile karşılaştırılır. Değerlendirmeleri uygun olmayan kesimler tek tek incelenerek, kaplama yüzeyinde sorun olmamasına rağmen dış etkenlerden dolayı olumsuz sonuç veren kesimler gerekçeleri raporda belirtilerek değerlendirilir.
PRO 3

Profilometre İle Yüzey Düzgünsüzlük (IRI) Ölçümü

Değerlendirme sonuçları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda detaylı olarak raporlanır ve Karayolları Genel Müdürlüğü formatına uygun olarak itinererle birlikte hazırlanır.
KOMSA tarafından yapılan tüm Düzgünsüzlük (IRI) analiz ve değerlendirmeleri KOMSA web tabanlı yazılımları tarafından istenildiği zaman görüntülenebilir ve çıktı alınabilir. Yapılan tüm ölçüm ve analizler KOMSA yazılımı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinde harita üzerine aktarılarak incelenebilmektedir

Tekerlek İzinde Oturma (TİO) Değerleri

KOMSA tarafından yapılan Profilometre ölçümleri ile yolun sağ ve sol tekerlek izi için ayrı ayrı Tekerlek İzinde Oturma miktarları da saptanmaktadır. Toplanan bu veriler KOMSA deneyimli mühendisleri tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamasında Profilometre Ölçüm Cihazı yol kamerası tarafından ölçüm esnasında 20 m aralıklar ile kaydedilen fotoğraflar incelenerek Tekerlek İzinde Oturma (TİO) değerleri ile karşılaştırılır. Değerlendirmeleri uygun olmayan kesimler tek tek incelenerek, kaplama yüzeyinde sorun olmamasına rağmen dış etkenlerden dolayı olumsuz sonuç veren kesimler gerekçeleri raporda belirtilerek değerlendirilir.
aaa1

Rutting Measurements with Profilometer

Değerlendirme sonuçları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda detaylı olarak raporlanır ve Karayolları Genel Müdürlüğü formatına uygun olarak itinererle birlikte hazırlanır.
KOMSA tarafından yapılan tüm Tekerlek İzinde Oturma (TİO) analiz ve değerlendirmeleri KOMSA web tabanlı yazılımları tarafından istenildiği zaman görüntülenebilir ve çıktı alınabilir. Yapılan tüm ölçüm ve analizler KOMSA yazılımı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinde harita üzerine aktarılarak incelenebilmektedir

KOMSA Düzgünsüzlük (IRI) Tekerlek İzinde Oturma (TİO) Değerlendirme Ekran Görüntüsü