Etik ve Toplumsal Değerler

Dürüstlük

Eylemlerimiz şirket olarak kim olduğumuzu tanımlar. İşleri uygunsuz yöntemlerle değil, ürünlerimizin ve çalışanlarımızın kalitesiyle kazanmaya çalışırız. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesiyle rekabet ederek, saygınlığımızı koruruz.
Picture14

Bağlılık ve Dayanışma

Çalışanlarımızın duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması sonuç olarak dayanışmanın yaygınlaşarak gelişmesine ve işyerine bağlılıklarının artmasına destek olacaktır. Bir işletmede çalışanlar ne kadar işletmeye bağlıysa işletmenin sektöründeki imajı o oranda güçlenecektir. 
Picture16

Güven

Güvenilir olabilmenin, uzun bir zaman içinde elde edilebilen, ancak çok kısa sürede yitirilebilen bir değer olduğunun bilincinde olarak doğruluk ilkemiz güvenilirliğimizi sürdürebilmemize, güçlü adımızı korumamıza ve geçmişteki büyüme ve performansımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır.
Picture15

Saygı

“Saygı, değere değil, insana saygıya dönüşmelidir. Bu gerçekleştiğinde, gerçek anlamda dinleme, anlama, empati, güven oluşacak ve insanlar birbirini gerçekten anlayacaktır” ilkesi tüm çalışma hayatımızda ilişkilerimizde esas aldığımız öne çıkan ilkelerimizden birisidir.
respect

Çevre Bilinci

KOMSA çevre bilincinin, insanların diğer canlılarla, bitkilerle ve doğayla paylaştığı yaşam alanına saygılı bir tutum sergilemesi olarak nitelendirmekte ve buna uygun olarak çalışmaktadır.
ÇEVRE BİLİNCİ

Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Bilinci

Kendi çıkarını gözetmeksizin ya da ön plana koymaksızın toplum yararına çalışmalar yapmanın, toplumun refahının yükselmesine, toplumsal dayanışma duygusunu pekiştirmesine, gelecek nesiller için iyi bir yaşam ortamı oluşturulmasına, bilinçli ve duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlamasına ve bunun yanı sıra sayısız yararları olduğuna inanan KOMSA bu amaçla çeşitli projeleri desteklemeyi sürdürecektir.
TOPLUMSAL

Gizlilik

Gizlilik, bireyin veya bir grubun kendilerini veya kendileri hakkındaki bilgileri ayırma yeteneği ve böylece kendilerini ifade ederken seçici olmalarını gerektirir. KOMSA gerek çalışanlarının ve gerekse iş yaptığı kuruluşların bu yöndeki hassasiyetlerini her durumda ön planda tutarak hareket etmeyi temel ilkelerinden birisi olarak benimsemiştir.
Picture17

Eşitlik

KOMSA eşit davranma ilkesinin, işveren ile işçi arasında kurulan iş ilişkisinde ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve farklı muamele yapılmayacağı sorumluluğunun bilinciyle kurulmuş ve bu bilinçle hareket eden bir işyeri olma özelliğini devam ettirme kararlılığı içindedir.
1689260512731