Çalışma Anlayışımız

Yetkinlik ve Kalite

KOMSA’nın mükemmellik anlayışı ilgili tüm paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesinin ve karşılanmasının sağlanmasıdır. Kusursuzluğa ulaşabilmek için ürün ve/veya hizmetin kalite seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
ÇALIŞMA

Müşteri Odaklılık

Ortaya çıkan ürünün ve/veya hizmetin kalitesini değerlendirecek olan son nokta müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamak kalıcı süreklilik için esastır. Müşterinin kalıcılığını sağlamak ve pazardan pay almanın yolu ise mevcut ve olası müşterilerin gereksinimlerine net olarak odaklanarak yanıt vermektir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bilinci

Çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmanın işverenin en önemli görevi olduğu açıktır. KOMSA, kötü çalışma koşullarına bağlı olarak artan iş kazaları ve meslek hastalıklarını en az seviyeye indirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme çabası içindedir.
işsaglıgı

İnsan Odaklı Yaklaşım

KOMSA, “Müşterilerimizin hepsi insan. Çalışanlarımızın tümü insan. Eğer insanı iyi anlayamazsanız, işinizi iyi anlayamazsınız.” İlkesini benimsemiş olarak var olmayı hedeflemektedir.
İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Sürekli Öğrenme, İyileştirme ve Yenilikçilik

KOMSA’nın başarılı olma anlayışı, bilgi birikiminin sürekli olarak öğrenme, iyileştirme ve yenilikçilik bilinci ile yönetilmesi ve paylaşılmasıyla en üst düzeye ulaşabileceği yönündedir.
3. RESİM

İşbirliklerinin Geliştirilmesi

Kalıcı başarı için önemli unsurlardan birisinin de iş birliği yapmak olduğu anlayışıyla KOMSA iş birliği yaptığı kuruluşlarla bilgi birikimi paylaşımı, karşılıklı güven ve bütünleşmeye dayalı ilişkiler kurmayı amaçlayarak çalışmayı benimsemiştir.

İlericilik

Doğanın, toplumun ve bilincin işleyiş yasalarını bilmek ve bu işleyişe ayak uydurarak insansal gücün büyük etkisiyle bu işleyişi hızlandırmaya çalışmak KOMSA için önde gelen hedeflerden birisidir.

Sürdürülebilirlik

Çalışmalarımızı sorumluluklarla biçimlendirerek başarımızı artırmaya devam ederken sürdürülebilir bir gelişme için yeni çözümler de yaratmayı amaçlıyoruz.
Picture13