Defleksiyon Ölçümleri (FWD ve HWD ile) Analizi ve Raporlanması

Karayolu Üstyapıları ve Havaalanı Kaplamalarının yapısal dayanımının belirlenmesi amacıyla Düşen Ağırlıklı Deflektometre ile tahribatsız ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümlerden elde edilen veriler kullanılarak kaplamaların yapısal değerlendirmeleri yapılmakta ve sonuçları raporlanmaktadır.
KOMSA tarafından yapılan tüm ölçüm ve analizler Türkiye genelinde Deflektometre ile 12.000 km nin üzerinde kesimde ölçüm ve analiz tecrübesi olan mühendisler tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü, ASTM, AASHTO şartnamelerine uygun olarak yapılmaktadır.
Defleksiyon Ölçümleri ve Analizleri için Dynatest HWD (Yüksek Ağırlıklı Düşen Ağırlıklı Deflektometre) tahribatsız ölçüm cihazı kullanılmaktadır.
Bu ölçümler Dünya Standartlarına ve Karayolları mevzuatlarına uygun olarak Dünya çapında kullanılan profesyonel analiz yazılımları ve KOMSA tarafından hazırlanmış yazılımların kullanılması ile analiz edilmektedir. Analiz edilen tüm veriler KOMSA analiz mühendisleri tarafından incelenerek değerlendirilir ve Karayolları Şartnamelerine uygun raporlar hazırlanır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kullanılacak analiz programları da KGM için özel olarak KOMSA tarafından geliştirilmektedir.
FWD dinamik yüklemeyi üstyapıya aktarır, hareketli teker yükünü simule eder, üstyapının defleksiyonunu ölçer. HWD ile 30 – 320 kN aralığında ayarlanabilen yük kaplama üzerine bırakılarak belirli uzaklıktaki defleksiyonlar bir kiriş üzerinde bulunan jeofonlar yardımı ile ölçülür. Yükleme etki bölgesinden jeofonlar yardımıyla toplanan sinyaller; en yüksek defleksiyonların seçilip bilgisayar belleğine kaydedilmesini sağlayan sistem işlemcilerine iletilir. Araç içine montelenmiş monitör ve test kontrol sistemlerini içeren bilgisayar sayesinde bu veriler ölçüm anında kontrol edilebilir ve kaydedilebilir.

KOMSA HWD Jeofonları

Beton ve asfalt kaplamalarda kullanılabilen KOMSA HWD Cihazı ASTM D 4694 standardına uygun olarak ölçüm yapmaktadır. Ayrıca HWD üstyapı yönetim sistemlerinde, üstyapı bakım, onarım ve takviye tasarımlarında da kullanılır.
 Yükleme belirli bir frekansta ve zaman aralığında yapılır. HWD tarafından uygulanan darbe etkisi, yük uygulama süreleri çok farklı olsa bile, standart dingil yüklerinin oluşturduğu etkiye son derece yakındır ve diğer tahribatsız test yöntemlerinden (NDT)  daha başarılı sonuçlar vermektedir.
Elde edilen sonuç yüzey defleksiyonları, yükün merkezinden artan radyal mesafelerde yerleştirilen sensörler yardımıyla ölçülür ve yüzey defleksiyon profili (deflection bowl) belirlenir. Yüzey defleksiyon profilinin tüm karakteristikleri üstyapının gerçek durumunu yansıtır.
Elde edilen defleksiyon eğrilerinden geri hesaplama (Back calculation) işlemleri sonrası her tabaka için ayrı ayrı gerilmeler hesaplanmaktadır. Elde edilen veriler kullanılarak Tabaka Modülleri bulunmaktadır.
Tabaka modüllerine göre mevcut üstyapı yapısal numarası hesaplanmaktadır. Projeksiyon yılı, mevcut trafik miktarı ve olası trafik artış miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanan gerekli üstyapı yapısal numarası ile hesaplanan mevcut üstyapı yapısal numarasının farkından ise gerekli takviye kalınlığı bulunmaktadır.
Geri hesaplama (Back calculation) ve takviye kalınlığı hesaplama aşamaları KOMSA’nın uzman mühendisleri tarafından AASHTO Metodu kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan tüm analiz ve değerlendirmeler uluslararası şartnamelere ve Karayolları Genel Müdürlüğü mevzuatlarına uygun olarak yapılmaktadır.

KOMSA Gerilme ve Tabaka Modülü Analizleri