Hizmetler

Karayolu ve Havaalanı Üstyapı
Yönetim Sistemi


KOMSA; kuruluşundan itibaren Mühendislik Hizmetleri vermektedir.

  KOMSA; Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Yol Üstyapılarının Analizi ve Üstyapı Yönetim Sistemleri konusunda Danışmanlık Hizmeti sağlamaktadır.

Bu kapsamda KOMSA tarafından Türkiye genelinde;

   Profilometre Ölçümleri ve Analizleri

   Defleksiyon Ölçümleri ve Analizleri

   Kayma Direnci ölçümleri ve analizleri

   Üstyapı Mevcut Durum Değerlendirme Raporları

   Üstyapı Performansı Yönetim Raporları

   Gerekli Takviye Tabaka Analizleri ve Raporları hazırlanmıştır.

  Ayrıca KOMSA tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü Üstyapı Yönetim Sistemi Yazılımı hazırlanmıştır. Bu yazılımın geliştirme çalışmaları KOMSA tarafından yürütülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yol Üstyapısı Eğitim Dokümanları KOMSA tarafından hazırlanmaktadır.