Hizmetler

Yol Çizgi Boyasının
Analizi


KOMSA; kuruluşundan itibaren Mühendislik Hizmetleri vermektedir.

  Komsa Tarafından Yol Çizgi Reflektometresi Ölçülmektedir;

   -Yüksek hızda yol çizgi reflektivite ölçümü

   -150 km/h hıza kadar el cihazı hassasiyetinde ölçüm

   -Tüm verilerin eş zamanlı kayıdı : RL , gün kontrast oranı, GPS Koordinatları, ortam sıcaklığı °C/ °F, bağıl nem (rH%), hız, resim, ses kaydı, tarih ve saat

   -İkili ya da üçlü çizgilerin aynı zamanda ayrı ayrı ölçümü

   Yoldan uzaklıkları

   GPS ile konumları

   Üzerinde bulunan her farklı renk için gece görünürlüğü

   Infrared Aydınlatıcı

   Levha sınıflandırması

   Geometrik yapısı (Üçgen, Dairesel vd.)

  Raporlanması Yapılmaktadır.