Hizmetler

Üstyapı Yönetim Sistemi
Test Hizmetleri


KOMSA; kuruluşundan itibaren Mühendislik Hizmetleri vermektedir.

  Tüm Türkiye Genelinde BSK yollar ölçülmüş, ölçüm verileri analiz edilmiştir.

  Yol yüzeyi profilometresi ile aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

   - Boyuna profil

   - Enine profil

   - Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi

   - Sürüş sayısı

   - Tekerlek izinde oturması

   - Makro yüzey dokusu

   - Geometrik özellikleri : kurb yarıçapı, enine ve boyuna eğimi

  Ölçümde kaydedilen yüzey görüntüleri üzerinde Yüzey Bozulmaları Analizleri yapılmış ve bu analizler sonunda yolların Üstyapı Puanları hesaplanmıştır.

  Yapılan tüm analizler sonucunda yolların mevcut durumları belirlenmiş, müdahale edilmesi gereken yollar saptanmıştır.

  Belirlenen bu yollarda FWD ve Kayma Direnci ölçümleri de yapılarak analiz edilmiştir. Tüm analizler değerlendirilerek Fayda/Maliyet oranlarına göre optimum müdahale yöntemi seçilmiştir.

  Uygulanacak takviye tabaka hesaplarında yolun bölgesel özelliklerine ve trafik yoğunluklarına göre malzeme seçimi yapılmış, takviye kalınlıklar ise FWD, Kalan Ömür, Üstyapı Yapısal Puanı yöntemlerine göre belirlenmiştir.

   • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

   • Karayolları Genel Müdürlüğü

   • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

gibi idarelere ait tamamlamış olduğu projelerden edindiği yüksek standartla KOMSA mühendislik konusunda yenilikçi sistemler ile hizmet vermektedir.

  KOMSA Tarafından;

   - Düzgünsüzlük (IRI)

   - TİO (Tekerlek İzinde Oturma)

   - Yüzey Bozulmaları (Görsel ya da Dinamik)

   - Sürtünme Direnci

   - Gürültü

   - Düşen Ağırlık Deflektometre (FWD)

 ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.