Ürünlerimiz

DuPont Elvaloy® RET Asfalt Modifikasyon Çözümleri


  DUPONT™ ELVALOY® RET İLE ASFALT MODİFİKASYON ÇÖZÜMLERİ

  Elvaloy® RET, karayollarında zamanla oluşan bozulmalar ile bu bozulmalar beraberinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek ve böylece yol kullanıcılarına en iyi performansı ve değeri sunabilmek için özel olarak olarak tasarlanmış, bitüm modifikasyonunda kullanılan modifiye edici bir üründür.

  20 YILI AŞAN KANITLANMIŞ PERFORMANS

  Yol endüstrisinde yenilikçi yaklaşımları izleyen ve Elvaloy®’un başarısına tanık olan taraflar, 1991 yılından bu yana inşa ettikleri yollarda Elvaloy® RET kullanmaktadırlar. Çünkü Elvaloy® RET, özgün özellikleri sayesinde hava, performans ve uygulamada karşılaşılan zorluklara tüm koşullar altında çözüm sunar ve böylece yollara kusursuz performans ve dayanıklılık sağlar.

  MÜKEMMEL PERFORMANS

  Elvaloy® RET, yollarda yaygın olarak görülen tekerlek izlerine ve düşük/yüksek sıcaklık hassasiyetlerine karşı olağanüstü bir dirence ve performansına sahiptir. Elvaloy® RET, yorulma çatlaklarının oluşmasına karşı muazzam ölçüde koruma sağlar. Elvaloy® RET, kendi yapısında bulunan içerik ve özellikler nedeni ile soyulmaya karşı dirence halihazırda sahiptir. Elvaloy® RET, karışımlar için gerekli olan yakıt şartlarını fazlasıyla karşılar.

  VERİMLİ UYGULAMA/İŞLEYİŞ

  Elvaloy® RET’in kısa karıştırma süresi gerektirmesi nedeni ile polimer modifiye bitüm üretimi, istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak hızlı bir şekilde yapılabilir. Elvaloy® RET’li bağlayıcılar, SBS modifiyeli bağlayıcılara göre daha düşük sıcaklıklarda karıştırma ve sıkıştırma özelliğine sahiptir. Elvaloy® RET ile bitümün karıştırma prosesi sırasında, yüksek devirli mikserlere ihtiyaç duyulmaz ve Elvaloy® RET sıcak hale gelmiş bağlayıcı ile kolaylıkla karıştırılabilir. Elvaloy® RET, oldukça stabil bir ürün olduğundan modifiye edilen bitümlü bağlayıcı ayrışmadan aylarca stoklanabilir. Böylelikle, polimer modifiye bağlayıcıların stoklanabilmesi için gerekli olan fazla oranda polimer kullanımı ve israfı engellenmiş olur. Elvaloy® RET, SBS’e göre daha düşük depolama sıcaklığına ve daha düşük enerji kullanımına gerek duyar.

  BEKLENTİLERİNİZİ FAZLASIYLA KARŞILAR

  Elvaloy® RET gerek ampirik (geleneksel) gerekse performans şartnamelerinde belirtilen şartları çok iyi bir verim/maliyet oranıyla karşılar.

  SİZİN İÇİN KAZANDIRAN BİR ÜRÜN

  Elvaloy® RET, rakip çözümlerin uygulamalarında gerekli ve fazla maliyet gerektiren yüksek karıştırma (high-sheer) özellikli sistemlere gereksinim duymaz. Elvaloy® RET, dengeli bir fiyat sunar, çünkü SBS gibi ürünlerde olduğu gibi butadien kullanımına bağlı fiyat artışı ve değişimlerinden etkilenmez.

  DUPONT™ ELVALOY® RET, ÇEŞİTLİ TESTLERDE DİĞER BAĞLAYICI MODİFİYE EDİCİLERDEN DAHA İYİ SONUÇ VERMEKTEDİR:

  DÜŞÜK SICAKLIK-PERFORMANS TESTİ

  Yollarda oluşan termal (ısısal) çatlaklar, sıcaklık değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan genleşme ve daralma kuvvetlerinin, asfalt bağlayıcıların gerilme ve sıkışma kabiliyetini aşması durumunda oluşur. Elvaloy® RET kullanılarak modifiye edilen yollar, sıcaklık değişimlerine karşı yüksek dirence sahiptir. Diğer bitüm modifiye edici ürünlerle karşılaştırıldığında, Elvaloy® RET ile modifiye edilen bağlayıcının aşırı sıcaklık değerlerinde diğerlerine göre oldukça üstün performans sergilediği görülür.

  HAMBURG TEKERLEK İZİ DENEYİ

  Trafiğin akışı sırasında yolda tekrar eden ağır yükler, yolların zaman içersinde kalıcı olarak deforme olmasına ve bu yollarda taşıtların güvenliğini tehdit edebilecek çökmelerin oluşmasına sebebiyet verir. Sürekli ve tekrar eden trafik yükünü simüle ederek yolların belirli bir geçiş sayısı altındaki performansının ölçümü, Hamburg çökme testi ile belirlenmiştir. Bu deneyi sonuçları, Elvaloy® RET ile modifiye edilen bağlayıcıların diğer modifiye edicilere göre en yüksek direnci verdiğini göstermektedir.

  ÇOKLU GERİLME ALTINDA GERİ DÖNME (MSCR) DENEYİ

  Çoklu Gerilme Altında Geri Dönme Deneyi, yolun tekerlek izi performansı tahminini farklı sıcaklık ve gerilme seviyelerinde oluşan değerlerin ölçümü ile sağlamaya yöneliktir. Yapılan testler sonucunda, Elvaloy® RET ile modifiye edilen bağlayıcıların, tekerlek izlerine karşı aşırı sıcaklıklarda bile en yüksek direnci gösterdiği görülmüştür. Bu belgede yer alan teknik bilgilerin tamamı, DuPont polimerleri kullanımı için kılavuz görevi görmektedir. Buradaki talimatlar, testlere ve güvenilir olduğuna inandığımız bilgiler ışığında yazılmıştır ancak kullanıcılar, özel uygulamalar için yalnızca bu bilgilere dayanarak ilerlememelidir. Ürünün performans özellikleri, ürünün işlenme şartlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Kullanıcılar uygulamaları, kendi risk ve sorumlulukları altında yürütürler ve özel durumlar için ek bilgi istemelidirler. DuPont Şirketi, sonuçlar ile ilgili garanti vermez ve bu dökümandaki bilgiler ile ilgili sorumluluk taşımaz.

  İHTİYAÇLARINIZA ÇÖZÜM SUNMAK İÇİN BERABER ÇALIŞIYORUZ

  200 yılı aşkın süredir bilim ve teknolojide sürekli sağladığımız yenilikler ile, siz yol kullanan ve uygulayan taraflara en iyi performansı verecek yeni ürünler sunmak için uzmanlığımızı asfalt endüstrisine de taşıyoruz. DuPont Global Asfalt Merkezimiz, en üst seviyede bilim adamlarının desteği ve en modern ekipmanlar kullanılarak, gelişmiş testlerin yapılmasına teknik olanak sunmakta ve tüm dünyadaki müşterilerimizin birbirinden oldukça farklı ihtiyaçlarına; müşteriye özel olarak oluşturulan çözümlerle destek vermektedir. Dünya genelinde DuPont™ Elvaloy® RET ile yapılan 150.000 km’den fazla yol olduğunu tahmin ediyoruz. Bu ülkelerden birkaçı;